Новости

Седма сесија – Speed dating for partnership

На 24 април се одржи седмата сесија од БиблиоБум. Со полна енергија и возбуденост, тимовите ги презентираа своите готови концепти за услугите кои ќе ги имплементираат во библиотеките.

Низ серија на сесии и дискусии, тимовите беа водени од Александар Лазовски за процесот на креирање на партнерства со јавниот и приватниот сектор. Во текот на сесијата се запознаа и со деловниот бон – тон, пристапот кон првиот состанок и првата интеракција.

Денот беше продолжен со настанот „Speed dating for partnership“, односно кратки состаноци со претставници од бизнис заедницата за креирање партнерства. Секој тим имаше од пет до седум минути да ја презентира својата идеја и начинот на кои би сакале да ги вклучат партнерите.

На самиот крај, Јана Нешковиќ – специјалист за дигитален маркетинг, одржа работилница „Graphic design for dummies“, за дизајнирање на промотивни материјали и ги запозна тимовите со алатката Canva.

Следете не, последната сесија се наближува!

СмарАп - Лабораторија за социјални иновации

СмарАп - Лабораторија за социјални иновации

СмартАп е лабораторија за социјални иновации која работи на поврзување на различните засегнати страни во еден еко-систем кој промовира и развива социјални иновации со цел градење на општество кое е општествено, економски и еколошки одржливо. Целта на организацијата е градење на капацитите на луѓето и обезбедување на алатки преку кои тие ќе можат активно да учествуваат во решавањето на општествените предизвици.

Leave a Reply