Новости

Значењето на социјални медиуми

На 15 мај, се одржа последната работилница од програмата на #БиблиоБум. На овој ден се фокусиравме на рефлексија на целосната програма, ги поминавме чекорите кои беа разработени предходните пет месеци, и работевме на креирање на профили на социјалните медиуми и начини како библиотеките да се промовираат на креативен начин.

Софија Богева, фасилитаторот кој ги водеше тимовите низ целата програма направи сумација на теоријата која ја учеа и практичните вежби кои ги имплементираа. Александар Лазовски, специјалист за креирање на партнерства, зборуваше за прогресот кои го постигнаа тимовите со партнерите и кои следни чекори да ги превземат.

Тимовите се запознаа со апликациката форма за грант и работеа на дефинирање на проектни цели и активности со кои што ќе аплицираат за грант во рамки на БиблиоБум програмата.

Шалом М. Константино, претставник од Амбасада на С.А.Д. презентирање за најдобрите практики и алатки што може библиотеките да ги користат за поголема застапанот и пристап до нова публика на социјалните медиуми.

На самиот крај имавме онлајн сесија со Венди Тоунли, претставник од библиотеката во Окхлахома каде што дискутиравме за алтернативните начини на финансирање на библиотеките како фандрејзинг настани, донации и спонзорства.

Следната фаза од проектот е имплементација услугите. Следете не, ќе има интересни настани!

СмарАп - Лабораторија за социјални иновации

СмарАп - Лабораторија за социјални иновации

СмартАп е лабораторија за социјални иновации која работи на поврзување на различните засегнати страни во еден еко-систем кој промовира и развива социјални иновации со цел градење на општество кое е општествено, економски и еколошки одржливо. Целта на организацијата е градење на капацитите на луѓето и обезбедување на алатки преку кои тие ќе можат активно да учествуваат во решавањето на општествените предизвици.

Leave a Reply